• 20 RUJ. 18
    Kompjuterski vođena implantologija u Bologni

    Kompjuterski vođena implantologija u Bologni

    Dr. Ante Kovačić sudjelovao je na edukaciji na temu kompjuterski vođene oralne implantologije, na poziv B&B dental company.
    Tečaj je održan u Bologni u Italiji, 26.-29.01.2017.
    Ovim putem se ujedno zahvaljujemo tvrtci B&B dental na gostoprimstvu i nesebicno prenesenom znanju.